การหาปริมาณสารกันเสียจำพวกพาราเบนตกค้างในแหล่งน้ำบริเวณชุมชน ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยเครื่องมือ HPLC

Publish Year International Journal 1
2011 inดร.ปฐมาพร อำนาจอนันต์, รองศาสตราจารย์, exChickos, J., "An examination of the thermodynamics of fusion, vaporization, and sublimation of several parabens by correlation gas chromatography", Journal of Pharmaceutical Sciences, ปีที่ 100, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2011, หน้า 1847-1855