การเตรียมและการศึกษาสมบัติการเรืองแสงของ MgAl2O4 ที่เจือด้วยไอออนของธาตุหายากและโลหะทรานซิชัน