การออกแบบและพัฒนาเครื่องขึ้นรูปขนมสอดไส้ที่มีลักษณะทรงกลม