การพัฒนาและใช้ประโยชน์สารหมักย่อยบำรุงดินเป็นสารให้ธาตุอาหารสำหรับหน่อไม้ฝรั่ง