การโคลนและศึกษาคุณลักษณะของ interferon-gamma จากกระบือปลักของไทย

Publish Year International Conference 1
2012 inดร.อุคเดช บุญประกอบ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายสมหมาย หอมสวาท, "การโคลนและศึกษาคุณลักษณะของ interferon-gamma จากกระบือปลัก", The 37th International Conference on Veterinary Sciences (ICVS) 2011 , 1 มีนาคม 2012, อิมแพ็ค เมืองทองธานี นนทบุรี ประเทศไทย