การเพิ่มการผลิตกรดกลูตามิคของแบคทีเรีย Corynebacterium glutamicum สายพันธุ์ทนร้อนที่แยกได้ในประเทศไทยโดยการหมักแบบเพิ่มอุณหภูมิ