การอ๊อกซิเดชั่นของสารอินทรีย์ย่อยสลายยากด้วยกระบวนการไฟฟ้าเคมี

Publish Year National Journal 1
2012 exTrin Na-Phatthalung, inนางภัชราภรณ์ สุวรรณวิทยา, รองศาสตราจารย์, "Phenol Removal using Electrolytic Cell with Graphite Anode", Thai Environmental Engineering Journal , ปีที่ special , ฉบับที่ special, มกราคม - เมษายน 2012, หน้า 111-115
Publish Year International Conference 2
2012 exตฤณ ณ.พัทลุง , inนางภัชราภรณ์ สุวรรณวิทยา, รองศาสตราจารย์, "Phenol removal using electrolytic cell with graphite anode", 4th AUN/SEED net regional conference on global environment and seminar of NRCT-JSPS Asian Core Program, 18 - 19 มกราคม 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exWijittra Sansud, inนางภัชราภรณ์ สุวรรณวิทยา, รองศาสตราจารย์, "Colour and COD Removal of Distillery Wastewater by Electrooxidation Process with Graphite Eletrode", 2011 International Conference on Environmental Quality Concern, Control and Conservation, 20 - 21 พฤษภาคม 2011, Kaohsiung ไต้หวัน