การส่งที่ปรับตัวได้ในช่องสัญญาณไร้สายไมโม้

Publish Year International Conference 1
2011 inดร.วิรุณศักดิ์ สันติเพ็ชร์, รองศาสตราจารย์, exนายกฤษฎา มามาตร, "Optimal Feedback Interval for Temporally-Correlated Multiantenna Channel", IEEE Global Telecommunications Conference (GLOBECOM 2011), 5 - 9 ธันวาคม 2011, Houston เทกซัส สหรัฐอเมริกา