การพัฒนาสารเคลือบผิวชนิดใหม่ที่มีสมบัติในการต้านเชื้อจุลินทรีย์สำหรับผลไม้สด

Publish Year International Conference 1
2012 inดร.รังสินี โสธรวิทย์, ศาสตราจารย์, "Physical and mechanical properties of hydroxypropyl methylcellulose-based composite film", The First Indo-US International Conference on Polymers for Packaging Applications (ICPPA 2012), 30 มีนาคม - 2 เมษายน 2012, Kottayam สาธารณรัฐอินเดีย