กระบวนการเจียวและคุณสมบัติของไขมันแข็งใต้หนังปลาบึก