การพัฒนาอุปกรณ์โครงกระดูกภายนอกแบบเครื่องกลไฟฟ้าเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพของมนุษย์