ปัจจัยการเจริญเติบโตชนิดใหม่ในเลือดจระเข้น้ำจืดพันธุ์ไทย

Publish Year International Conference 1
2011 inดร.วิน เชยชมศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.สุดาวรรณ เชยชมศรี, inดร.จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ, รองศาสตราจารย์, inนางสาวดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์, inนางสาวเยาวดี คุปตะพันธ์, exKriyaporn Songmuaeng, "The Effects of Freeze-Dried Crocodile Blood Supplementation and Vitamin C on HematologicalValues of Iron Deficiency Anemia Male Rat", The 3rd International Conference of Bioinformatics, Natural Products and Traditional Medicine, 14 - 16 ตุลาคม 2011, Xi'an อื่นๆ สาธารณรัฐประชาชนจีน
Publish Year National Conference 3
2013 inดร.วิน เชยชมศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ, รองศาสตราจารย์, inดร.สุดาวรรณ เชยชมศรี, inนางสาวดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์, inนางสาวเยาวดี คุปตะพันธ์, exน.ส.วิสาชิณี รุ่งทวีชัย , "SUCCESSFUL DEVELOPMENT AND COMMERCIALIZATION OF FRREZE-DRIED CROCODILE BLOOD PRODUCT", The 39th Congress on Science and Technology of Thailand (STT 39), 21 - 23 ตุลาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 inดร.จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ, รองศาสตราจารย์, inดร.วิน เชยชมศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.สุดาวรรณ เชยชมศรี, "REDUCTION OF BLOOD GLUCOSE LEVEL IN DIABETIC SPRAQUE DAWLEY RATS SUPPLEMENTED WITH FREEZE-DRIED CROCODILE SERUM", The 39th Congress on Science and Technology of Thailand (STT 39), 21 - 23 ตุลาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 inดร.จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ, รองศาสตราจารย์, inดร.วิน เชยชมศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.สุดาวรรณ เชยชมศรี, inนางสาวดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์, inนางสาวเยาวดี คุปตะพันธ์, "Optimum dose of freeze-dried crocodile blood as food supplement for iron deficiency Sprague-Dawley rats", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37 (วทท 37), 10 - 12 ตุลาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year International Trademark 1
2014 inดร.จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ, รองศาสตราจารย์, inดร.วิน เชยชมศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.สุดาวรรณ เชยชมศรี, "ผลิตภัณฑ์กัมมี่เยลลี่ที่มีเลือดจระเข้ระเหิดแห้งเป็นส่วนผสม", Kasetsart University, 2014