การใช้เทคนิค PCR เพื่อคัดแยก Bacillus thuringiensis สายพันธุ์ที่ผลิต Exotoxin

Publish Year International Conference 1
2012 inดร.ประกาย ราชณุวงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุทธิพันธุ์ แก้วสมพงษ์, รองศาสตราจารย์, exS. CHAWPONGPANG, "Characterization of Thai Bacillus thuringiensis JCPT121 as Promising Biopesticide against Diamondback Moth (Plutella xylostella L.)", Second International Symposium of BioPesticides and Ecotoxicological Network (2nd IS-BioPEN), 24 - 25 กันยายน 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย