ตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงซ้อนสำหรับการสังเคราะห์เชื้อเพลิงเหลวโดยปฏิกิริยาการเติมไฮโดรเจนของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์