การเปรียบเทียบผลของยาสลบระหว่าง Tiletamine HCl – Zolazepam (Zoletil?) – Xylazine และ Ketamine – Diazepam – Xylazine ในลูกม้าโต ภายใต้การปฏิบัติงานภาคสนาม

Publish Year International Journal 1
2012 exน.ส.สุพรรณิกา พุทธชาลี, inดร.วรกิจ เชิดชูธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวอารีย์ ไหลกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ขนิษฐา เพชรอุดมสินสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เมธา จันดา, รองศาสตราจารย์, exน.ส.สุขุมาล พฤกษ์อุดม, "Comparison of the Anesthetic Effects of TiletamineHCl–Zolazepam–Xylazine and Ketamine–Diazepam–Xylazinein Older Foals under Field Conditions", Kasetsart Journal; Natural Science, ปีที่ 46, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2012, หน้า 190-199
Publish Year National Conference 1
2010 exสุพรรณิกา พุทธชาลี, inดร.วรกิจ เชิดชูธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอารีย์ ไหลกุล, exขนิษฐา เพชรอุดมสินสุข, exเมธา จันดา, exสุขุมาล พฤกษ์อุดม, "การเปรียบเทียบผลของยาสลบระหว่าง tiletamine HCl-zolazepam (zoletil)-xylazine and ketamine-diazepam-xylazine ในลูกม้าโต ภายใต้การปฏิบัติงานภาคสนาม", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย