การผลิตก๊าซไฮโดรเจนทางชีวภาพโดยกระบวนการหมักแบบไม่ใช้แสงจากน้ำเสียอุตสาหกรรมเกษตร

Publish Year International Journal 2
2021 inดร.นุษรา สินบัวทอง, exBoonsong Sillapacharoenkul, "Dark fermentation of starch factory wastewater with acid- and base-treated mixed microorganisms for biohydrogen production", INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY, ปีที่ 46, ฉบับที่ 31, พฤษภาคม 2021, หน้า 16622-16630
2015 inดร.นุษรา สินบัวทอง, exKanchanakhan, Budsakorn, inดร.สุชาติ เหลืองประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "Biohydrogen production from normal starch wastewater with heat-treated mixed microorganisms from a starch factory", INTERNATIONAL JOURNAL OF GLOBAL WARMING, ปีที่ 7, ฉบับที่ 3, มิถุนายน 2015, หน้า 293-306
Publish Year International Conference 1
2011 exKanchanakhan B., inดร.นุษรา สินบัวทอง, inดร.สุชาติ เหลืองประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exWatts D, "Bio-Hydrogen Production from Starch Wastewater by Dark Fermentation:Effects of the Cell to Substrate Concentration Ratio and Initial pH", The 2011 International Conference on Alternative Energy in Developing Countries and Emerging Economies (2011 AEDCEE), 25 - 28 พฤษภาคม 2011, สงขลา สงขลา ประเทศไทย