การพัฒนาคุณภาพก๋วยเตี๋ยวสดและก๋วยเตี๋ยวกึ่งแห้ง(เส้นเล็ก)โดยการเร่งการเกิดRetrogradation ด้วยการดัดแปรน้ำแป้งข้าวโม่เปียกแบบ Annealing

Publish Year International Journal 3
2019 exนารี เด่นชัย, inดร.ปริศนา สุวรรณาภรณ์, รองศาสตราจารย์, ex๋Jenshinn Lin, exSiriwat Soontaranon, exW. Kiatponglarp, exTzou Chi Huang, "Retrogradation and Digestibility of Rice Starch Gels: The Joint Effect of Degree of Gelatinization and Storage", Journal Food Science , ปีที่ 84, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2019, หน้า 1400-1410
2013 exDorglamud, S., inดร.ปริศนา สุวรรณาภรณ์, รองศาสตราจารย์, exHuang, T.-C., exTester, R.F., "Physicochemical properties of protease-treated rice flour", Starch/Staerke, ปีที่ 65, ฉบับที่ 7-8, กรกฎาคม 2013, หน้า 613-620
2007 inดร.ปริศนา สุวรรณาภรณ์, รองศาสตราจารย์, exPitiphunpong, S, exChampangern, S, "Classification of rice amylose content by analysis of physicochemical properties", Starch/Staerke, ปีที่ 59, ฉบับที่ 3-4, มีนาคม 2007, หน้า 171-177
Publish Year National Conference 1
2010 exนส. สุภาวดี แช่ม, inดร.ปริศนา สุวรรณาภรณ์, รองศาสตราจารย์, "Effect of Hydrothermal Treatment of Rice Flour on Various Rice Noodles Quality", ICAAI2010 Conference, 18 - 21 พฤศจิกายน 2010, เชียงราย ประเทศไทย