การค้นหาและพัฒนาเอนไซม์เบต้า-กลูโคซิเดสที่ทนต่อสภาวะที่มีกลูโคสสูงจากปลวก เพื่อช่วยในการสลายเซลลูโลสสำหรับการผลิตไบโอเอทานอล

Publish Year International Journal 1
2013 exThongpoo, P., exMcKee, L.S., exAra?jo, A.C., inดร.ประชุมพร คงเสรี, รองศาสตราจารย์, exBrumer, H., "Identification of the acid/base catalyst of a glycoside hydrolase family 3 (GH3) b-glucosidase from Aspergillus niger ASKU28.", BBA - Gen Subjects, ปีที่ 1830, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2013, หน้า 2739-2749
Publish Year International Conference 3
2014 exSiriphan Arthornthurasuk , inดร.ประชุมพร คงเสรี, รองศาสตราจารย์, "Expression and characterization of beta-glucosidase from termite Microcerotermes annandalei in Pichia pastoris", the 4th International Biochemistry and Molecular Biology Conference , 2 - 3 เมษายน 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exSiriphan Arthornthurasuk , inดร.ประชุมพร คงเสรี, รองศาสตราจารย์, "Expression and characterization of novel ?-glucosidase/transglucosidase from termite (abstract and oral presentation).", the 7th Asia Oceania Human Proteome Organization Congress and the 9th International Symposium of the Protein Society of Thailand, 6 - 8 สิงหาคม 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 exChoengpanya, K., exLi, Y.-K., inดร.ประชุมพร คงเสรี, รองศาสตราจารย์, "Cloning and expression of ?-xylosidase from Aspergillus niger, and prediction of its catalytic nucleophile (abstract).", 26th International Carbohydrate Symposium, 22 - 27 กรกฎาคม 2012, Madrid ราชอาณาจักรสเปน
Publish Year National Conference 1
2012 exArtornturasook, S., exJenkhetkan, W., inดร.ประชุมพร คงเสรี, รองศาสตราจารย์, "Isolation and characterization of a potentially glucose-tolerant beta-glucosidase from termite to assist in cellulose degradation.", the 13th Federation of Asian and Oceanian Biochemists and Molecular Biologists Congress, 25 - 29 พฤศจิกายน 2012, บางนา กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย