การศึกษาโปรตีนที่มีความสำคัญต่อกระบวนการควบคุมการ แสดงออกของยีนที่ระดับ Epigenetics ในสาหร่ายเซลล์เดียว Chlamydomonas reinhardtii

Publish Year National Journal 1
2011 inดร.โชติกา หยกทองวัฒนา, รองศาสตราจารย์, "เอพิเจเนติก-การควบคุมเหนือลาดับดีเอ็นเอ", Thai Journal of Genetics , ปีที่ 4, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2011, หน้า 71-84
Publish Year National Conference 1
2011 exNarudee Chaiyong, inดร.โชติกา หยกทองวัฒนา, รองศาสตราจารย์, "Characterization and Expression Analysis of Histone Acetyltransferases in Chlamydomonas reinhardtii under Salinity Stress ", The 3rd International Conference on Biochemistry and Molecular Biology, 6 - 8 เมษายน 2011, เชียงใหม่ ประเทศไทย