การพัฒนาการผลิตผงสารสกัดโปรตีนรำข้าวเพื่อเป็นสารยับยั้งการเกิดสีน้ำตาลเนื่องจากเอนไซม์และสารต้านออกซิเดชั่น

Publish Year International Journal 1
2015 inดร.ลัดดา แสงเดือน วัฒนศิริธรรม, inดร.โชคชัย ธีรกุลเกียรติ, ศาสตราจารย์, exนางสาวสุพชชาา ขับกล่อมส่ง, "Antioxidant activity of rice bran protein extract, its enzymatic hydrolysates and its combination with commercial antioxidants.", Pakistan Journal of Nutrition , ปีที่ 14, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2015, หน้า 647-652
Publish Year International Conference 2
2013 exกุลวดี แก้วก่า, inดร.โชคชัย ธีรกุลเกียรติ, ศาสตราจารย์, "Enzymatic browning inhibition properties of water extracts from full-fatted rice bran and commercially heat-stabilized defatted rice bran", The Fourteenth RGJ-Ph.D. Congress, 5 - 7 เมษายน 2013, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2013 exสุพัชชา ขับกล่อมส่ง, inดร.โชคชัย ธีรกุลเกียรติ, ศาสตราจารย์, "Effect of rice bran protein extract and its combination with commercial antibrowning agents and antioxidants on enzymatic browning inhibition and antioxidative activity", The 2013 IFT Annual Meeting & Food Expo. , 13 - 16 กรกฎาคม 2013, Chicago อิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา