การศึกษาหน้าที่ของหน่วยควบคุมการแสดงออกของยีนในไวรัสตับอักเสบบี และการยับยั้งการแสดงออกของไวรัสยีนด้วยเทคนิค RNAi

Publish Year International Journal 1
2014 exNuttakawee Thongthae, exSunchai Payungporn, exYong Poovorawan, inดร.ณัฐนันท์ ต.เทียนประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "A rational study for identification of highly effective siRNAs against hepatitis B virus", Experimental and Molecular Pathology, ปีที่ 97, ฉบับที่ 1, สิงหาคม 2014, หน้า 120-127
Publish Year International Conference 1
2011 exนายณัฏฐ์กวี ทองแท้, inดร.ณัฐนันท์ ต.เทียนประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "Identification and characterization of RNA interference target sites within hepatitis B post-transcriptional regulatory element", Proceeding in the 3rd Biochemistry and Molecular Biology International Conference, 6 - 8 เมษายน 2011, เชียงใหม่ ประเทศไทย