รอบปีของฮอร์โมนเพศและพฤติกรรมการสืบพันธุ์ของนกตะกรุมในกรงเลี้ยงเพื่อการอนุรักษ์

Publish Year National Conference 1
2011 exนาย พงษ์พิพัฒน์ สุวพัฒน์, inดร.พนัส ธรรมกีรติวงศ์, ศาสตราจารย์, "ฮอร์โมนเพศและพฤติกรรมผสมพันธุ์ในรอบปีของนกตะกรุมในกรงเลี้ยงของสถานีเพาะเลี้ยงนกน้ำบางพระ", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 21 ประจำปี 2554, 25 - 26 พฤษภาคม 2011, อ. หาดใหญ่ สงขลา ประเทศไทย