ความหลากหลายของแมลงกลุ่มสำคัญและผลกระทบที่มีต่อผู้มาพักผ่อนในสวนสาธารณะ

Sub Project

Publish Year International Journal 1
2013 inดร.จำนงจิต ผาสุข, รองศาสตราจารย์, exTharawoot Tharawoot, inดร.จริยา จันทร์ไพแสง, ศาสตราจารย์, "Seasonal Abundance of Blow Flies (Diptera: Calliphoridae) in ThreeUrban Parks of Bangkok, Thailand", KASETSART JOURNAL: NATURAL SCIENCE, ปีที่ 47, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2013, หน้า 1-7