การศึกษาสารสกัดจากยี่โถหลากหลายพันธุ์เพื่อนำมาใช้ในการป้องกันกำจัดเชื้อราสาเหตุโรคพืช

Publish Year National Conference 1
2009 inดร.ธิดา เดชฮวบ, รองศาสตราจารย์, "ประสิทธิภาพของสารสกัดจากยี่โถในการป้องกันกำจัดเชื้อราสาเหตุโรคพืช", การประชุมวิชาการอารักพืชแห่งชาติ ครั้งที่ , 24 - 26 พฤศจิกายน 2009, อุบลราชธานี ประเทศไทย