การพัฒนาวิธีการหาสารอินทรีย์ตกค้างต้องห้ามในตัวอย่างชีวภาพ

Publish Year International Conference 1
2012 inดร.ภควดี สุทธิไวยกิจ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exดวงรัตน์ วิลาสินี, exรศ.สมยศ สุทธิไวยกิจ, "A confrimatory method for nitrofurantoin, nitrofurazone, furazolidone ,furaltadone analysis in feed", The 6th Pure and Applied Chemistry International conference 2012(PACCON2012), 11 - 13 มกราคม 2012, อำเภอเมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย