ระบบการประเมินคุณภาพผลฝรั่งเพื่อการค้าในเชิงพาณิชย์ด้วยเทคนิค NIR

Publish Year National Journal 1
2008 inดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์, exปนัดดา ไกรลาศโอฬาร, exมัลฐิตา อึ้งพานิช, "การประเมินคุณภาพของผลฝรั่งแบบไม่ทำลายเพื่อการค้าในเชิงพาณิชย์", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 39, ฉบับที่ 3(Suppl.), กันยายน - ธันวาคม 2008, หน้า 70-73