ศักยภาพของพรรณไม้ให้ยางรักเพื่อการพัฒนาแหล่งยางรักดิบ

Publish Year National Journal 1
2010 inดร.วิชาญ เอียดทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSone Simatrang, "Today and Yesterday for Lacquerware art and industry in Thailand", JOURNAL OF CHINESE LACQUER , ปีที่ 29, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2010