การเชื่อมต่อเครือข่ายตรวจวัดแบบไร้สายผ่านเครือข่ายแลนไร้สาย

Publish Year International Conference 1
2009 exวสันต์ ลิ่วลมไพศาล, inดร.อนันต์ ผลเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, "Call Capacity Improvement Techniques for VoIP over Wireless Mesh Networks", The Proceedings of the 6th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications, and Information Technology (ECTI-CON 2009) , 6 - 9 พฤษภาคม 2009, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2009 exศรณัฐ เจนถนอมม้า, inดร.อนันต์ ผลเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, "โครงสร้างเครือข่ายไร้สายแบบผสม: แลนไร้สายและบลูทูธที่รับประกันคุณภาพการให้บริการจากต้นทางถึงปลายทาง", The 13th National Computer Science and Engineering Conference , NCSEC 2009 , 4 - 6 พฤศจิกายน 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย