ระบบประมาณโครงสร้างสามมิติลำดับกรดอะมิโนของโปรตีนฮีแมกกลูตินินชนิด A สายพันธุ์ย่อย H5N1 บนระบบอินเทอร์เน็ต

Publish Year International Conference 1
2013 exน.ส.ดวงมณี เชื้อเขียว, inดร.จักร แสงมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Modification of Hemagglutinin Antibody Using Molecular Dynamics Simulation", Pure and Applied Chemistry International Conference 2013 (PACCON2013), 25 มกราคม 2013, บางแสน ชลบุรี ประเทศไทย