การศึกษาสูตรที่เหมาะสมสำหรับคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสของบิสกิตสมุนไพรที่ไม่มีกลูเตน

Publish Year International Conference 2
2010 inนางสาวชมดาว สิกขะมณฑล, inนางสาวศรุดา (ตวิษา) โลหะนะ, "The Studied of Optimized Formulation for Sensory Attributed of Gluten Free Biscuit", IUFoSt 2010, 15th World Congress of Food Science Technology. , 22 สิงหาคม - 26 กันยายน 2010, Cape Town สาธารณรัฐแอฟริกาใต้
2010 inนางสาวชมดาว สิกขะมณฑล, inนางสาวศรุดา (ตวิษา) โลหะนะ, "การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบิสกิตสมุนไพรไม่มีกลูเตน", Agriculture and Agro-Industry ม.แม่ฟ้าหลวง เชียงราย, 19 - 20 พฤศจิกายน 2010, เชียงราย ประเทศไทย