การสรุปย่อ ทำดัชนี และแสดงผลวีดีทัศน์จากคลังวีดีทัศน์ขนาดใหญ่

Publish Year International Journal 2
2015 exPaween Khoenkaw, inดร.พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า, รองศาสตราจารย์, "Automatic pan-and-scan algorithm for heterogeneous displays", Multimedia Tools and Applications, ปีที่ 74, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2015, หน้า 11837-11865
2011 exKesorn, K., exChimlek, S., exPoslad, S., inดร.พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า, รองศาสตราจารย์, "Visual content representation using semantically similar visual words", Expert Systems with Applications, ปีที่ 38, ฉบับที่ 9, กันยายน 2011, หน้า 11472-11481
Publish Year International Conference 5
2018 exPanop Khumsap, exNalina Phisanbut, inดร.พีรวัฒน์ วัฒนพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า, รองศาสตราจารย์, "Novel Feature Extractions for Reflection, Alligator Cracks and Potholes Road Surface Classification", The 22nd International Computer Science and Engineering Conference (ICSEC2018), 21 - 24 พฤศจิกายน 2018, เชี่ยงใหม่ อื่นๆ ประเทศไทย
2014 exJitdumrong Preechasuk , inดร.พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า, รองศาสตราจารย์, "Pedestrianly Event Detection Using Grid-Based Features", The 2014 International Computer Science and Engineering Conference (ICSEC2014), 30 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2014, ขอนแก่น ประเทศไทย
2014 exOuychai Intharasombat, exPaween Khoenkaw, inดร.พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า, รองศาสตราจารย์, "A low-cost flash flood monitoring system", IA2014 - Workshop on Internet Architecture and Applications 2014 , 5 - 6 พฤศจิกายน 2014, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2014 exPaween Khoenkaw, inดร.พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า, รองศาสตราจารย์, "Video broadcasting architecture for heterogeneous mobile displays", IA2014 - Workshop on Internet Architecture and Applications 2014 , 5 - 6 พฤศจิกายน 2014, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2010 exSutasinee Chimlek, exKraisak Kesorn, inดร.พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า, รองศาสตราจารย์, exStefan Poslad, "Semantically similar visual words discovery to facilitate visual invariance", 2010 IEEE International Conference on Multimedia and Expo (ICME), 19 - 23 กรกฎาคม 2010, สาธารณรัฐสิงคโปร์