การสรุปย่อ ทำดัชนี และแสดงผลวีดีทัศน์จากคลังวีดีทัศน์ขนาดใหญ่

Publish Year International Conference 1
2010 exChimlek, S., inดร.พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า, รองศาสตราจารย์, exKesorn, K., exPoslad, S., "Toward high-level visual content interpretation and annotation for sport events", 2010 Symposium on Photonics and Optoelectronic, SOPO 2010 - Proceedings, 19 มิถุนายน 2010