การเพิ่มการทนความร้อนของโปรไบโอติกโดยการเอ็นแคปซูเลชันด้วยคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสผสมแป้งข้าวเจ้า