การใช้สารดูดซับความชื้นร่วมกับการบรรจุเห็ดฟางและเห็ดนางรมฮังการีในสภาพดัดแปลงบรรยากาศเพื่อปรับปรุงคุณภาพ ยืดอายุการเก็บรักษา และรักษาสารต่อต้านอนุมูลอิสระ

Publish Year National Journal 1
2013 exจิตติมา จิรโพธิธรรม, inดร.ประภาพร ตั้งกิจโชติ, รองศาสตราจารย์, inดร.อภิตา บุญศิริ, "การยึดอายุการเก็บรักษาเห็ดนางรมฮังการีสดโดยใช้สารดูดซับความชื้น", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 44, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2013, หน้า 31-39
Publish Year National Conference 2
2011 exจิตติมา จิรโพธิธรรม, inดร.ประภาพร ตั้งกิจโชติ, รองศาสตราจารย์, inดร.อภิตา บุญศิริ, "การใช้สารดูดซับความชื้นร่วมกับการบรรจุเห็ดฟางในสภาพดัดแปลงบรรยากาศเพื่อปรับปรุงคุณภาพ ยืดอายุการเก็บรักษาและการคงอยู่ของสารต้านอนุมูลอิสระ", การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 9, 23 มิถุนายน - 24 กันยายน 2011, ชลบุรี ประเทศไทย
2010 exจิตติมา จิรโพธิธรรม, inดร.อภิตา บุญศิริ, inดร.ประภาพร ตั้งกิจโชติ, รองศาสตราจารย์, "การใช้สารดูดซับความชื้นร่วมกับการบรรจุเห็ดฟางในสภาพดัดแปลงบรรยากาศเพื่อปรับปรุงคุณภาพและการคงอยู่ของสารต้านอนุมูลอิสระ", การสัมมนาวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 8 , 1 กันยายน 2010, เชียงใหม่ ประเทศไทย