การพัฒนากระทงอบสำเร็จรูปจากแป้งข้าวกล้องสำหรับอาหารว่าง

Publish Year International Journal 3
2010 exPhantipha Charoenthaikij, inดร.กมลวรรณ แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, inดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, inนางพัชรี ตั้งตระกูล, exWitoon Prinyawiwatkul, "Germination Conditions Affect Selected Quality of Composite Wheat-Germinated Brown Rice Flour and Bread Formulations", Journal of Food Science, ปีที่ 75, ฉบับที่ 5, มิถุนายน - กรกฎาคม 2010, หน้า S312-S318
2010 exCharoenthaikij, P, inดร.กมลวรรณ แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, inดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, exPrinyawiwatkul, W, exNo, HK, exKing, JM, "Physicochemical Properties and Consumer Acceptance of Wheat-Germinated Brown Rice Bread during Storage Time", JOURNAL OF FOOD SCIENCE, ปีที่ 75, ฉบับที่ 6, กรกฎาคม 2010, หน้า S333-S339
2009 exCharoenthaikij, P, inดร.กมลวรรณ แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, inดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, exดร.เกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ, inนางพัชรี ตั้งตระกูล, exPrinyawiwatkul, W, "Germination Conditions Affect Physicochemical Properties of Germinated Brown Rice Flour", JOURNAL OF FOOD SCIENCE, ปีที่ 74, ฉบับที่ 9, ธันวาคม - มีนาคม 2009, หน้า C658-C665
Publish Year National Conference 1
2011 exนางสาวณัฐธิดา มหาชัยราชัน, inดร.กมลวรรณ แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, inดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, "ผลของไฮโดรคอลลอยด์และความชื้นของส่วนผสมต่อคุณภาพของอาหารเช้าชนิดแผ่นจากแป้งข้าวกล้องงอก", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49, 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย