การตรวจสอบ จำแนก และบ่งชี้แบคทีเรียชนิดไร้ออกซิเจนที่ทนทานต่อโลหะหนักปริมาณสูงเพื่อการบำบัดน้ำทิ้งอุตสาหกรรม

Publish Year International Journal 1
2013 inดร.นุษรา สินบัวทอง, inดร.ปราโมทย์ ศิริโรจน์, อาจารย์, exDaniel Watts, exSuphang Chulalaksananukul, "Heavy metal resistant anaerobic bacterial strains from brewery digester sludge", International Journal of Global Warming, ปีที่ 5, ฉบับที่ 2, มกราคม - มิถุนายน 2013, หน้า 127-134
Publish Year International Conference 1
2011 inดร.นุษรา สินบัวทอง, inดร.ปราโมทย์ ศิริโรจน์, อาจารย์, exDaniel Watts, exSuphang Chulalaksananukul, "Heavy Metal Resistant Anaerobic Bacterial Strains from Brewery Wastewater", Global Conference on global Warming 2011, 11 - 14 กรกฎาคม 2011, Lisbon สาธารณรัฐโปรตุเกส