บทบาทของโปรตีนต่อโครงสร้างของผลิตภัณฑ์โกโก้ทนความร้อน

Publish Year International Conference 1
2009 exรัฐกรณ์ จำนงค์ผล, inดร.สิรี ชัยเสรี, รองศาสตราจารย์, "Characterization of cocoa protein crosslinks by glutaraldehyde and methylglyoxal", Food Innovation Asia Conference 2009, 11th Agro-Industrial Conference, 18 - 19 มิถุนายน 2009, อื่นๆ ประเทศไทย