การดัดแปรพื้นผิวเส้นไหมด้วยเทคนิคของชั้นอิเล็กโทรไลต์ระดับนาโน

Publish Year International Journal 2
2013 inดร.รังสิมา ชลคุป, exBeck, J.B., exDirnberger, K., exTirrell, M., exEisenbach, C.D., "Polyelectrolyte molecular weight and salt effects on the phase behavior and coacervation of aqueous solutions of poly(acrylic acid) sodium salt and poly(allylamine) hydrochloride", Macromolecules, ปีที่ 46, ฉบับที่ 6, มีนาคม 2013, หน้า 2376-2390
2010 inดร.รังสิมา ชลคุป, exSmitthipong, W, exEisenbach, CD, exTirrell, M, "Phase Behavior and Coacervation of Aqueous Poly(acrylic acid)-Poly(allylamine) Solutions", MACROMOLECULES, ปีที่ 43, ฉบับที่ 5, มีนาคม 2010, หน้า 2518-2528
Publish Year International Conference 2
2013 inดร.รังสิมา ชลคุป, inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รัตนา ตันฑเทอดธรรม, "Application of layer by layer deposition (LBL) of oppositely charged polyelectrolyte on silk fibre.", 2013 International Textiles and Costume Congress, 28 - 29 ตุลาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 inดร.รังสิมา ชลคุป, inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รัตนา ตันฑเทอดธรรม, exM. Nardin, "Surface modification of silk fabric using polyelectrolyte technique", The 46th Midwest/39th Great Lakes Joint Regional American Chemical Society Meeting, 19 - 22 กันยายน 2011, Saint Louis มิสซูรี สหรัฐอเมริกา
Publish Year National Conference 2
2012 inดร.รังสิมา ชลคุป, inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รัตนา ตันฑเทอดธรรม, "ผลของการเกิดชั้นพอลิอิเล็กโทรไลต์บนผ้าฝ้ายต่อสมบัติการติดสีไดเร็กท์", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 31 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inดร.รังสิมา ชลคุป, inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รัตนา ตันฑเทอดธรรม, "การดัดแปรพื้นผิวเส้นไหมด้วยเทคนิคของชั้นพอลิอิเล็กโทรไลต์เพื่อสมบัติการย้อมสีและการคงทนของสีต่อการซัก", การเสวนาทางวิชาการเรื่อง “ไหมไทยก้าวสู่สากล” , 22 พฤศจิกายน 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย