บทบาทของเอทิลีนต่ออาการสะท้านหนาวของกล้วยน้ำว้าและกล้วยหอมทอง

Publish Year National Conference 2
2010 exนายกิตติ ไสยวรรณ, inดร.วชิรญา อิ่มสบาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของเอทิลีนต่ออาการสะท้านหนาวในกล้วยกอมทองและกล้วยน้ำว้าระหว่างและหลังเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำ", การสัมมนาวิชาการ วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 8, 1 - 3 กันยายน 2010, อำเภอเมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
2009 exนายกิตติ ไสยวรรณ, inดร.วชิรญา อิ่มสบาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของสารละลายเอทิฟอนต่อการสะท้านหนาวในกล้วยหอมทอง", การสัมมนาทางวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 7 , 19 - 20 สิงหาคม 2009, อำเภอเมืองกระบี่ กระบี่ ประเทศไทย