การศึกษาโครงสร้าง Complementary DNA ของยีน Major Histocompatibility Complex Class I alpha และการต้านทานต่อโรค Streptococcosis ในปลานิล