การผลิตเปปไทด์ออกฤทธิ์จากโปรตีนพืช

Publish Year International Conference 1
2010 exนายฐากรณ์ สอนวัฒนา, exนายสิทธิรักษ์ รอยตระกูล, exรศ.นวลฉวี เวชประสิทธิ์, inดร.สุนันทา รัตนาโภ, รองศาสตราจารย์, "ANTIMICROBIAL PEPTIDES PRODUCED BY PEPSIN DIGESTION OF THE FRUIT PROTEIN OF BRUCEA AMARISSIMA DESV", the International Conference on “Molecules of life: from discovery to biotechnology”, 26 กันยายน - 1 ตุลาคม 2010, Melbourne อื่นๆ ญี่ปุ่น
Publish Year National Conference 3
2010 exนายฐากร สอนวัฒนา, exนายสิทธิรักษ์ รอยตระกูล, exนวลฉวี เวชประสิทธิ์, inดร.สุนันทา รัตนาโภ, รองศาสตราจารย์, "SCREENING OF ANTIHYPERTENSIVE PEPTIDES FROM ENZYME HYDROLYSATE OF SOME THAI MEDICINAL PLANTS", The Fifth Annual Symposium of Protein Society of Thailand: From Basic Approaches to modern Technologies, 23 - 25 มิถุนายน 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exฐากรณ์ สอนวัฒนา, exสิทธิรักษ์ รอยตระกูล, ex นวลฉวี เวชประสิทธิ์ , inดร.สุนันทา รัตนาโภ, รองศาสตราจารย์, "เปบไทด์ยับยั้งแบคทีเรียชนิดใหม่ที่ได้จากการย่อยโปรตีนของผลราชดัด", การประชุมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยครั้งที่ 36, 25 - 27 ตุลาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 exฐากรณ์ สอนวัฒนา, exสิทธิรักษ์ รอยตระกูล, exนวลฉวี เวชประสิทธิ์, inดร.สุนันทา รัตนาโภ, รองศาสตราจารย์, "Screening of antihypertensive and anticancer peptides from enzymatic hydrolysates of some medicinal plants.", The 2nd Biochemistry and Molecular Biology Conference for Regional Sustainable Development , 7 - 8 พฤษภาคม 2009, ขอนแก่น ประเทศไทย