การผลิตเปปไทด์ออกฤทธิ์จากโปรตีนพืช

Publish Year International Journal 1
2006 exAree Thattiyaphong, inดร.อมรรัตน์ พรหมบุญ, รองศาสตราจารย์, inนายชัยวัฒน์ กิตติกูล, รองศาสตราจารย์, exKrongkaew Supawat, exPathom Sawanpunyalert, inดร.สุนันทา รัตนาโภ, รองศาสตราจารย์, "Antibody-Binding Motif of Mimetic Peptides to V. cholerae O139 Lipopolysaccharide", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 40, ฉบับที่ 5, ธันวาคม 2006, หน้า 90-95
Publish Year International Conference 2
2009 exฐากรณ์ สอนวัฒนา , exสิทธิรักษ์ รอยตระกูล, exนวลฉวี เวชประสิทธิ์, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, inดร.สุนันทา รัตนาโภ, รองศาสตราจารย์, "Evaluation of antimicrobial activities of enzymatic protein hydrolysates of some medicinal plants. ", The 21st IUBMB and 12th FAOBMB 2009 Congress, 2 - 8 สิงหาคม 2009, เซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน
2009 exอัคสิทธิ์ วิสุทธิ์สัตย์, exสิทธิรักษ์ รอยตระกูล, exนวลฉวี เวชประสิทธิ์, inดร.สุนันทา รัตนาโภ, รองศาสตราจารย์, "ACE-Inhibitory activity from protein hydrolysate of Jatropha seed cake.", The 21st IUBMB and 12th FAOBMB 2009 Congress, 2 - 7 สิงหาคม 2009, เซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน
Publish Year National Conference 1
2010 exฐากรณ์ สอนวัฒนา , exสิทธิรักษ์ รอยตระกูล, exนวลฉวี เวชประสิทธิ์, inดร.สุนันทา รัตนาโภ, รองศาสตราจารย์, "Bioactive peptides produced by pepsin digestion of the crude protein of some Thai medicinal plants", Commission on Higher Education Congress III University Staff Development Consortium, 9 - 11 กันยายน 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย