ผลกระทบของค่าความตึงผิวในช่องการไหลระดับนาโนต่อการเปลี่ยนแปลงค่าความหนืดของของไหล

Publish Year International Conference 1
2009 exTeerawoot Lomlai, exPramote Dechaumphai, exEkachai Juntasaro, inดร.วรางค์รัตน์ จันทสาโร, รองศาสตราจารย์, "Molecular Dynamics Simulation of Surface Roughness Effect in a Nanochannel", 13th International Annual Symposium on Computational Science and Engineering (ANSCSE 13), 25 - 27 มีนาคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย