การอบแห้งแบบร่วมเพื่อผลิตอาหารกึ่งสำเร็จรูปแทนการทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง

Publish Year International Journal 1
2011 exLaopoolkit, P., inดร.ปริศนา สุวรรณาภรณ์, รองศาสตราจารย์, "Effect of pretreatments and vacuum drying on instant dried pork process optimization", Meat Science, ปีที่ 88, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม 2011, หน้า 553-558
Publish Year National Conference 1
2008 exภัทรา เหล่าพูลกิจ, inดร.ปริศนา สุวรรณาภรณ์, รองศาสตราจารย์, "การผลิตเนื้อหมูอบแห้งกึ่งสำเร็จรูปโดยใช้วิธีอบแห้งแบบร่วม", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย