การเปรียบเทียบความไวและความจำเพาะระหว่าง 4 คู่ไพรเมอร์ยีน ที่แตกต่างกันโดยการใช้ปฏิกิริยาลูกโซ่โพลีเมอร์เลส และ 3 คู่ไพรเมอร์ที่แตกต่างกันโดยการใช้ปฏิกิริยาเรียวทามลูกโซ่โพลีเมอร์เลส สำหรับการตรวจหาเชื้อแบคทีเรีย Brucella canis