การบำบัดดินปนเปื้อนน้ำมันหล่อลื่นด้วยพืช

Publish Year National Conference 2
2010 inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, exณัฐฐา แสงนรินทร์, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, "การบำบัดดินปนเปื้อนน้ำมันหล่อลื่นด้วยหญ้ากินนีสีม่วง", การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 9, 24 มีนาคม - 24 กุมภาพันธ์ 2010, เมือง อุบลราชธานี ประเทศไทย
2006 inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, "Composting and Phytoremediation for Treatment of Lubricant Contaminated Soil", The international conference on hazardous waste management for sustaninable future, 10 - 12 มกราคม 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย