คุณสมบัติในการเสริมสร้างสุขภาพจากข้าวและถั่วของไทย: คุณสมบัติในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ และส่งเสริมการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์สุขภาพ

Publish Year National Journal 2
2018 inดร.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน, inดร.ประมวล ทรายทอง, inนางสาวสุภัคชนม์ คล่องดี, "ความสามารถของถั่วชนิดต่าง ๆ ในการต้านอนุมูลอิสระ และส่งเสริมการเจริญเติบโตของแบคทีเรียแลคโตบาซิลลัส", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปีที่ 26, ฉบับที่ 5, กันยายน - ตุลาคม 2018, หน้า 777-789
2018 inดร.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน, inดร.ประมวล ทรายทอง, "สมบัติเชิงหน้าที่ของข้าวไทย: การต้านอนุมูลอิสระและการส่งเสริมการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์สุขภาพ", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปีที่ 26, ฉบับที่ 8, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2018, หน้า 1136-1347
Publish Year International Conference 1
2010 inดร.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน, inดร.ประมวล ทรายทอง, inนางจุฬาลักษณ์ จารุนุช, inนางสาวงามจิตร โล่วิทูร, inดร.พิศมัย ศรีชาเยช, inนางสาวกัษมาพร ปัญต๊ะบุตร, "Functional Properties of Thai Rice and Legume", International Conference on Agriculture and Agro-Industry 2010, 19 - 20 พฤศจิกายน 2010, เมืองเชียงราย เชียงราย ประเทศไทย