การพัฒนากรรมวิธีการผลิตซุปผักและสมุนไพรกึ่งสำเร็จรูปโดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์

Publish Year International Journal 2
2011 inดร.นันทวัน เทอดไทย, รองศาสตราจารย์, exHasaya Northongkom, "Characterization of hot air drying and microwave vacuum drying of fingerroot (Boesenbergia pandurata).", International Journal of Food Science and Technology, ปีที่ 46, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2011, หน้า 601-607
2009 inดร.นันทวัน เทอดไทย, รองศาสตราจารย์, exSankrit Tontand, "Preliminary study of chili drying using microwave assisted vacuum drying technology", Asian Journal of Food and Agro-Industry, ปีที่ 2, ฉบับที่ 2, เมษายน 2009, หน้า 80-86
Publish Year National Conference 1
2011 inดร.นันทวัน เทอดไทย, รองศาสตราจารย์, exสุพิชา กระจ่างเมธีกุล, "ผลของการใช้ไมโครเวฟร่วมกับการอบแห้งแบบลมร้อนต่อคุณภาพของฟักทองอบแห้ง", The 49th Kasetsart University Annual Conference, 29 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย