การผลิตสารสกัดโปรตีนจากรำข้าวเพื่อใช้ยับยั้งการเกิดสีน้ำตาลเนื่องจากเอนไซม์ในผักและผลไม้

Publish Year International Journal 1
2014 exสุพัชชา ขับกล่อมส่ง, inดร.โชคชัย ธีรกุลเกียรติ, รองศาสตราจารย์, "Effect of rice bran protein extract on enzymatic browning inhibition in potato puree.", INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOG, ปีที่ 49, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2014, หน้า 551-557
Publish Year International Conference 1
2012 exSupatcha Kubglomsong, inดร.โชคชัย ธีรกุลเกียรติ, รองศาสตราจารย์, "Effect of rice bran protein extract on enzymatic browning inhibition in potato puree.", The 2012 IFT Annual Meeting & Food Expo, 25 - 28 กรกฎาคม 2012, Las vegas เนวาดา สหรัฐอเมริกา
Publish Year National Conference 1
2013 exสุพัชชา ขับกล่อมส่ง, inดร.โชคชัย ธีรกุลเกียรติ, รองศาสตราจารย์, "Effect of rice bran protein extract on browning inhibition in vegetable and fruit puree", การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 51 , 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย