การพัฒนาการทอผ้าด้วยมือโดยกี่แจ๊กการ์ดสำหรับหัตถอุตสาหกรรม